CQ:S FLYTT & STÄD ABCQ:S FLYTT & STÄD AB
info@cqsflyttostad.se
0155 - 67 04 24
08.00 - 20.00
Sörmland

Miljö & Kvalité

 • Hem
 • Miljö & Kvalité

Kvalitetspolicy

Kvalitet är att inom helheten säkerställa varje överenskommen del och att hålla vad man lovar! CQ:S FLYTT & STÄD AB ska vara ett företag att lita på. Vi möter våra kunder med öppenhet och professionalism. Vi strävar hela tiden med att utbilda oss och hela tiden analyserar våra arbeten och följer vad kunder säger så vi kan ligga i framkant med att erbjuda tjänster enligt kundernas behov, så att tjänster och produkter alltid är kundanpassade. Våra medarbetare arbetar enligt devisen ” att sluta bli bättre är att sluta vara bra”. Vi arbetar kontinuerligt med utbildning för hela företagets anställda. 

Vi arbetar förebyggande genom att styra och leda sina processer mot satta mål. Vi säkrar processernas resultat i samverkan med medarbetare och kund..

Alla medarbetare i företaget ska ta ansvar för kvaliteten i eget arbete.

Kunden avgör hur väl vi lyckats. Med våra många års erfarenhet har vi även valt att erbjuda nöjd kund garanti. Kunden bestämmer när vi är klara, dvs när kunden är nöjd. 

Varje avdelning ska inom sitt ansvarområde se till att det finns tydliga anvisningar om tillämpningen av policys och instruktioner, samt att medarbetarna känner till och arbetar efter dem.

Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig informerad om tillämpningen av policyn samt att arbeta efter den.

Miljöpolicy

Vi arbetar dagligen aktivt med företagets miljöpolicy där vi har en medarbetare inom företaget som hela tiden utvecklar våra processer och analyserar vår framgång. Vi följer utvecklingen på dagens produkter och väljer alltid de produkter som är av högsta kvalité och som ger minst miljöpåverkan. 

 • Arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter
 • Ta hänsyn till miljöaspekter vid tjänsteutveckling, materialval och arbetsinstruktioner
 • Föra en öppen dialog om miljöarbetet med kunder, anställda,
 • leverantörer och andra intressenter
 • Följa kemikalieinspektionens bevaknings- och observationslista
 • Utnyttja vatten och andra naturresurser effektivt
 • Alltid använda miljöklassificerat material

Varje medarbetare ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten. Förutsättningar ska skapas så att varje medarbetare kan arbeta i linje med miljöpolicyn. Förutom denna miljöpolicy anpassar vi oss till Svanens högt ställda krav när det gäller vårt löpande miljöarbete.

Information beträffande Corona viruset

Säkerhet och förhållningsregler under pågående pandemi har vi vidtagit följande åtgärder för att minska smittspridning. 

Vi följer noggrant alla riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och MSB och har uppgraderat våra redan rigorösa hygien- och säkerhetsrutiner. Vi gör allt för att skapa en så trygg och säker miljö som vanligt, både för dig som kund och för vår personal.

Vidtagna åtgärder
 • All personal bär ansiktsmask
 • All personal använder alcogel för desinficering
 • Personalen testas kontinuerligt
 • Säkerställer att all personal följer alla riktlinjer enligt Folhälsomyndigheten
Nya implementerade städrutiner

Vi städar som vanligt hos alla våra kunder, men har vidtagit ytterligare hygienrutiner på grund av den rådande situationen, bland annat genom att desinficera kritiska ytor.

Vi desiniferar alltid följande ytor
 • Handtag
 • Spolknappar
 • Vattenkranar
 • Metallytor och andra ytor som ofta vidrörs
Vi har även nya tjänster

Ångtvätt – extremt effektivt och miljövänligt

Ångtvätt är en skonsam men ytterst effektiv metod som dessutom är miljövänlig. Den förbru­kar minimalt med vatten, är helt fri från kemikalier och bra för allergiker. Det är en mångsidig metod som desinficerar, dödar bakterier, kvalster och tar bort mögel, fett, smuts och fungerar i alla utrymmen som våtrum, kök etc. Även mycket hårt intorkad smuts bearbetar då ångan är effektivare än rengöringsmedel.

Sidan är uppdaterad med aktuella villkor 2022-11-24